Πιστοποιήσεις

Η CITY EXPRESS προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών ανελλιπώς από το 1995.

Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.