Διακίνηση εγγράφων

Αναλαμβάνουμε διανομές και παραδόσεις εγγράφων εντός πόλης από και προς:

Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες
Τράπεζες
Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί
Ασφαλιστικά Γραφεία
Δικηγορικά Γραφεία
Λογιστικά Γραφεία
Μεσιτικά Γραφεία
Σχολεία
Επιχειρήσεις
Ιδιώτες

Αναλαμβάνουμε επίσης αποστολές εγγράφων σε όλη την Ελλάδα.